Archiv rubriky: Dorost2

Rubrika věnující se starším a mladším dorostencům.

Členské příspěvky

Prosíme o zaplacení členských příspěvků. Výběr čl. příspěvků na účet 19-7015180237/0100.  Variabilní symbol: rok narození, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení.   Prosíme všechny trenéry, aby informovali ….