Provozní řád

Ceník za použití hřiště s umělým travnatým povrchem:

1) jedna hodina                                                                                                          1 500,– Kč

2) jedna hodina s osvětlením                                                                                   1 800,– Kč

 

3) jedna hodina pro místní družstva                                                                       1 200,– Kč

4) jedna hodina pro místní družstva s osvětlením                                                1 500,– Kč

 

5) jedna hodina pro místní družstva žáků a dorostenců                                         800,– Kč

6) jedna hodina pro místní družstva žáků a dorostenců s osvětlením               1 000,– Kč

 

7) zápas pro místní družstva žáků a dorostenců                                                   1 600,– Kč

8) zápas pro místní družstva žáků a dorostenců s osvětlením                           2 000,– Kč

 

9) zápas pro místní družstva                                                                                   2 400,– Kč

10) zápas pro místní družstva s osvětlením                                                         2 800,– Kč

 

11) zápas ostatní (mimo subjekty uvedené v bodech 7 – 10)                            3 000,– Kč

12) zápas ostatní (mimo subjekty uvedené v bodech 7 – 10) s osvětlením     3 500,– Kč

V případě, že si zájemce rezervuje využití hřiště s umělým travnatým povrchem a tuto rezervaci nevyužije ho, zaplatí 50% z ceny.