FC Viktoria Otrokovice, spolek

Vážená paní
Bc. Hana Večerková, DiS,
starostka

členové Rady a Zastupitelstva města Otrokovice

Otrokovice 11. 9. 2019

Vážená paní starostko, vážení členové Rady a Zastupitelstva Města Otrokovice,

Obracíme se na vás s žádostí o pomoc s opětovným zprovozněním areálu na Trávníkách.

Náš spolek od roku 2006 provozuje a udržuje v souladu s nájemní smlouvou č. 386/02/06 s městem Otrokovice sportovní areál na sídlišti Trávníky, jehož součástí je hřiště s umělým travním povrchem III. generace, které kromě mládežnických družstev našeho oddílu bezplatně využívá také široká otrokovická veřejnost a školy.

V posledních letech došlo k podstatným legislativním zpřísněním parametrů, které musí umělé trávníky nové generace splňovat pro bezpečný provoz. Jedná se zejména o novou normu ČSN EN 15330 platnou od 1.4.2015 a o rozhodnutí výkonného výboru FAČR ze dne 28.6.2018, které v návaznosti na nové předpisy FIFA s účinností od 1.7.2018 mění technické parametry k provádění atestace fotbalových hřišť s umělými trávníky  k soutěžním utkáním fotbalu.

Atestace pro náš umělý trávník vypršela dne 30.6.2019 a není ve finančních silách našeho spolku provést úpravy trávníku, které jsou nutné pro obdržení další atestace dle nových předpisů. Odhadujeme, že pořízení 20 až 25 tun granulátu a jeho implementace a další související práce si vyžádají výdaje cca 300 tisíc Kč, což je nad naše možnosti. Vzhledem k tomu, že již několik let nedostáváme na údržbu hřišť žádné prostředky od MŠMT, ČÚS, nebo Zlínského kraje, zvládáme běžnou údržbu jen s potížemi, a to díky bezplatným pracovním brigádám a finančním darům od členů spolku. Aktuální potřeba úpravy hřiště je však mimořádná a svým rozsahem a finanční náročností má spíše charakter investice či technického zhodnocení.

S pozdravem za FC Viktoria Otrokovice, spolek

MUDr. Jan Ševčík
předseda a statutární zástupce